Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

Garbage

"ΜΗΔΕΝ ΕΣΤΙΝ Ο ΑΝΡΘΩΠΟΣ

ΜΗΔΕΝ Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ

ΜΗΔΕΝ Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΜΗΔΕΝ Η ΥΠΑΡΞΙΣ ΤΟΥ

ΜΗΔΕΝ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ

ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ

ΜΗΔΕΝ Η ΩΡΑΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΝΑΡ ΚΑΙ ΣΚΙΑ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ"

~ΔΑΥΙΔ~"Man is Zero
His Strength is Zero
His Imagination is Zero
His Existence is Zero
HIS Wealth is Zero
The Glory and the Power
Beauty is Zero
Everything but a Dream and Shadows
Everything is Vainity!"
~David~So I was on the bus to work this morning when I passed a garbage truck and I got thinking of the poem above. It
seems weird how garbage and the poem by one of the most remembered emperors of history can be related. But
they can because both show the vanity of human kind. The poem basically talks about all the earthly achievements
of humans and that everything that we do in this life is vain, for our actions will never match the godly ones and that
no matter how many luxuries we have in this life, all is but garbage. Man is vain by birth. From the moment we open
our eyes and we are shown all the 'goodies' of this world we are brought up to whorship and exalt everything material.
Our goodies are our surroundings and we think that the more 'goodies' we possess the more staisfaction we'll feel inside.
But why don't we ever feel it and the minute we buy our £200 shoes or our £500 watch within days we get bored of it
and consider it a garbage? Why do we forget that we spent endless hours at work, at a job we might hate (or not) and
then we go and literlly piss it all away in something that we know its going to quinch that craving we have deep down but
which will not feel the void. And thus ladies and gentleman, and the rest of you lot out there, we become even more
greedy, even more vain. Because we simply cannot be pleased. So, and if indeed what David wrote is true, if all is vain
in our world, in our earthly world, whether you believe in God or a power beyond or not, what is the point of it all?

I was reading a passage from the New Tastament the other night, which I had read a long time ago but had forgotten
about it and my mom reminded me of it; the passage is from a letter from the Corinithians B' and is called 'LOVE'.
The letter speaks of love; not just romantic love, but all kinds of love, love as a whole. It says that love should be
unselfish, should be pious and ready to accept and forgive the other person's wrongs(lover, child, mother, father,
friend, colleague etc). It says that love does not boast and is never envious, and that all that will be left in this world
for the centuries to come are three things; faith, hope and love, and Love is the strongest of them all.

Well I don't know about the rest of you, of what you think of the above passage but when my dad saw my mom
reading this he simply said 'my god you two are such romantics'. Like so many other people who might have read this
poem, I don't think he realized what the extract meant and simply thought that the piece was talking of the romantic love
and nothing beyong. But let's take this in another prespective; what is love? where is love? and why in our times is so
hard to find, to see on the streets, to feel it in our hearts, for our fellow human being. Why do we care more for our Rolex
and our Rolls Royce than we do for our elderly neighbour who is struggling to carry his groceries home? And if all our
achievements are vain, how are we suppose to achieve love, which goes beyond the man-made things of this world? Is it
all just theories and make-believe after all?

We definitely need a Maulder and Scally on this one 'cause it is one of the unsolvable mysterious questions of human
nature? I think that everythig around me is simply garbage, a load of crap; money, lies, aimless conversations,
unpassionate sexual encounters, 'shinny' materials which simply lose their glow after a few hours of their purchase.
Hypocricy, lies, backstabbing, rudeness, power struggle, a vast jungle. Animals are more civilized than we are.
At least they have respect for one another. What we have is greed and madness for the total nothingness!

So I can go on for hours and never reach a conclusion 'cause let's face it; this is a titanic subject. I will simply finish
with a poem by one of my favourite poets hoping that his optimism will preserve the faith, the hope and the love in
me to close my eyes to the blackness of this vain world, and open my heart to the light of another! I hope you will do
the same!
Ένα το Χελιδόνι

Ενα το χελιδόνι κι η άνοιξη ακριβή
για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή
Θέλει νεκροί χιλιάδες να 'ναι στους τροχούς
Θέλει κι οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους.

Θε μου Πρωτομάστορα μ' έχτισες μέσα στα βουνά
Θε μου Πρωτομάστορα μ' έκλεισες μες στη θάλασσα!

Πάρθηκεν από μάγους το σώμα του Μαγιού
Το 'χουνε θάψει σ' ένα μνήμα του πέλαγου
σ' ένα βαθύ πηγάδι το 'χουνε κλειστό
μύρισε το σκοτάδι κι όλη η άβυσσος

Θε μου Πρωτομάστορα μέσα στίς πασχαλιές και Συ
Θε μου Πρωτομάστορα μύρισες την Ανάσταση

A Solitary Swallow

Α SOLITARY SWALLOW and a costly spring,
For the sun to turn it takes a job of work,
It takes a thousand dead sweating at the wheels,
It takes the living also giving up their blood.

God my Master Builder, You built me into the mountains,
God my Master Builder, You enclosed me in the sea!

Magicians carried off the body of May,
They buried the body in a tomb of the sea,
They sealed it up in a deep well,
Its scent fills the darkness and all the Abyss.

God my Master Builder, You too among the Easter lilacs,
God my Master Builder, You felt the scent of Resurrection!

Δεν υπάρχουν σχόλια: